איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
סבב ישראלי בכדורעף חופים - פולג רמה ב נשים
תאריך התחלת טורניר: 04/07/2019 ,בשעה: 16:00
תאריך סיום טורניר: 05/07/2019
סבב ישראלי בכדורעף חופים - פולג רמה ב נשים
דירוג וניקוד סופי לטורניר