איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
סבב ישראלי בכדורעף חופים - פולג רמה ב נשים
תאריך התחלת הרשמה: 19/05/2019 ,בשעה: 10:00
תאריך סיום הרשמה: 01/07/2019
תאריך התחלת טורניר: 04/07/2019 ,בשעה: 16:00
תאריך סיום טורניר: 05/07/2019
סבב ישראלי בכדורעף חופים - פולג רמה ב נשים
משתתפי הטורניר