איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
סבב ישראלי בכדורעף חופים - פולג רמה א
תאריך התחלת הרשמה: 19/05/2019 ,בשעה: 10:00
תאריך סיום הרשמה: 29/07/2019 ,בשעה: 12:00
תאריך התחלת טורניר: 31/07/2019 ,בשעה: 16:00
תאריך סיום טורניר: 02/08/2019
ההרשמה לתחרות תסגר בעוד
סבב ישראלי בכדורעף חופים - פולג רמה א
משתתפי הטורניר