איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
קורס מאמני כדורעף במכללה בווינגייט
קורס מאמני כדורעף במכללה בווינגייט
קורס מאמנים יהלום
תשלום עבור קורס מאמנים קורס מאמנים יהלום
תשלום עבור קורס מאמנים "יהלום".
מיועד למשתתפים אשר אושרו לקורס.