איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION

דבר היו"ר