איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION

ועדת השיפוט

ראשי > ועדת השיפוט
ועדת השיפוט הינה אחת מועדות איגוד הכדורעף. בראש הועדה עומד אדם (בד"כ שופט בדימוס) אשר נבחר לתפקיד בבחירות דמוקרטיות, על ידי שופטי הכדורעף. הבחירות נערכות אחת לארבע שנים.
היו"ר הנבחר ממנה ארבעה חברי ועדה נוספים, מקרב שורות השופטים.
ועדת השיפוט אחראית על ניהולם השוטף של שופטי הכדורעף באמצעות קביעת אמות מידה מקצועיות, מנהליות ואתיות. ועדת השיפוט היא הגוף המקשר בין שופטי הכדורעף לשאר חלקי האיגוד, כאשר חבריה אמונים על ניהול כלל הנושאים אשר נוגעים לשופטים.
הועדה ממנה תחתיה שתי תתי-ועדות: הועדה המקצועית של איגוד השופטים וועדת הדרכה.

חברי ועדת השיפוט:
  • מאיר ברנשטיין (יו"ר)
  • מאלכ בוטו - חבר
  • איריס סטויצ'יץ' - מזכירת הוועדה ומשבצת שופטים
  • אמנון נשר - חבר


הועדה המקצועית של השופטים:

תת-ועדה זו כפופה לוועדת השיפוט. עומד בראשה יו"ר (בד"כ שופט בדימוס), אשר ממונה על ידי יו"ר ועדת השיפוט, והוא ממנה לצדו שני חברים נוספים. הועדה המקצועית אמונה על התווית הדרך לשופטים, ניהול סגלי השופטים וגיבוש המלצות לקידום שופטים, על פי אמות מידה מקצועיות. כמו כן, באחריותה לאתר, להכין ולקדם מועמדים פוטנציאליים לשיפוט בינלאומי, וללוות אותם לאורך תהליך היציאה לשיפוט בחו"ל.

 חברי הועדה המקצועית של השופטים: 
  • עוזי בן צבי (יו"ר)
  • אלכס כץ - חבר