איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION

דבר יו"ר האיגוד