איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
סבב ישראלי בכדורעף חופים - וינגייט רמה א
תאריך התחלת הרשמה: 19/05/2019 ,בשעה: 10:00
תאריך סיום הרשמה: 16/06/2019 ,בשעה: 12:00
תאריך התחלת טורניר: 20/06/2019 ,בשעה: 16:00
תאריך סיום טורניר: 21/06/2019
התחרות תחל בעוד
סבב ישראלי בכדורעף חופים - וינגייט רמה א
משתתפי הטורניר