איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION

איגוד השופטים

ראשי > איגוד השופטים
איגוד השופטים הינו אחד מועדות איגוד הכדורעף. בראש האיגוד עומד אדם (בד"כ שופט בדימוס) אשר נבחר לתפקיד בבחירות דמוקרטיות, על ידי שופטי הכדורעף. הבחירות נערכות אחת לארבע שנים.
יחד עם יושב הראש, נבחרים בבחירות שלושה חברי הנהלה נוספים, ואליהם מצטרף חבר הנהלה נוסף, אשר ממונה על ידי הנהלת איגוד הכדורעף.
איגוד השופטים אחראי על ניהולם השוטף של שופטי הכדורעף באמצעות קביעת אמות מידה מקצועיות, מנהליות ואתיות. איגוד השופטים הינו הגוף המקשר בין שופטי הכדורעף לשאר חלקי האיגוד, כאשר חבריה אמונים על ניהול כלל הנושאים אשר נוגעים לשופטים.
האיגוד ממנה תחתיו שתי תתי-ועדות: הועדה המקצועית של איגוד השופטים וועדת הדרכה.

חברי הנהלת איגוד השופטים:
  • טיראן שהינו (יו"ר)
  • איריס סטויצ'יץ' (משבצת)
  • יעל דותן (מזכירה)
  • שלומי מוכתרי


הועדה המקצועית של השופטים:

תת-ועדה זו כפופה לאיגוד השופטים. עומד בראשה יו"ר (בד"כ שופט בדימוס), אשר ממונה על ידי יו"ר איגוד השופטים, והוא ממנה לצדו שני חברים נוספים. הועדה המקצועית אמונה על התווית הדרך לשופטים, ניהול סגלי השופטים וגיבוש המלצות לקידום שופטים, על פי אמות מידה מקצועיות. כמו כן, באחריותה לאתר, להכין ולקדם מועמדים פוטנציאליים לשיפוט בינלאומי, וללוות אותם לאורך תהליך היציאה לשיפוט בחו"ל.

 חברי הועדה המקצועית של השופטים: 
  • אמנון נשר (יו"ר)
  • שלמה ברויטמן
  • יוסף חי יוסף
  • רועי בנסימון
  • מאלכ בוטו (משקיף)