איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
אליפות ישראל בכדורעף חופים - תל אביב
תאריך התחלת הרשמה: 28/07/2019 ,בשעה: 22:30
תאריך סיום הרשמה: 18/08/2019 ,בשעה: 12:00
תאריך התחלת טורניר: 22/08/2019 ,בשעה: 08:00
תאריך סיום טורניר: 24/08/2019
ההרשמה לתחרות תסגר בעוד
אליפות ישראל בכדורעף חופים - תל אביב
משתתפי הטורניר