איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
טורניר קאנטרי קווטה
תאריך התחלת הרשמה: 25/09/2019 ,בשעה: 14:00
תאריך סיום הרשמה: 05/10/2019 ,בשעה: 23:59
תאריך התחלת טורניר: 16/10/2019 ,בשעה: 9:00
תאריך סיום טורניר: 16/10/2019
התחרות תחל בעוד
טורניר קאנטרי קווטה
משתתפי הטורניר