איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
טורניר קאנטרי קווטה
תאריך התחלת טורניר: 16/10/2019 ,בשעה: 9:00
תאריך סיום טורניר: 16/10/2019
ההרשמה לתחרות תסגר בעוד
טורניר קאנטרי קווטה
דירוג וניקוד סופי לטורניר