איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
אס"א טכניון כדורעף חופים
  1. .           הרשמה-
    א.         הרשמה דרך אתר האיגוד.
    ב.         על השחקנים שנרשמו יש לשלוח תעודת סטודנט/אישור לימודים למייל beachisr@org.il. לאחר אישור ההרשמה מדביר יש להשלים את הרישום הכספי של 100 שח לזוג באתר הטכניון www.asatechnion.co.il את כל תהליך הרישום יש להשלים עד לתאריך 30.12.19 בשעה 12.00 בצהריים.
    ג.         4 מקומות מובטחים לזוגות הטכניון בכל קטגוריה.
    ד.         באם לא ירשמו מספיק זוגות סטודנטיאליים תמולא המכסה על פי שיקולי הוועדה המארגנת על פי הזמנה אישית או רשימת רזרבה.
תאריך התחלת הרשמה: 15/12/2019
תאריך סיום הרשמה: 30/12/2019 ,בשעה: 12:00
תאריך התחלת טורניר: נדחה
אס"א טכניון כדורעף חופים
משתתפי הטורניר