איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
2020 SVA נערים/נערות
תחילת טורניר בנות 9:00 תחילת טורניר בנים 12:00 אפשר להתעדכן כל העת בשיבוצי המגרשים והתוצאות בלינק https://ipodium.co.il/watch/70685
תאריך התחלת טורניר: 07/08/2020 , בשעה: 9:00
ההרשמה לתחרות תסגר בעוד
 2020 SVA נערים/נערות
דירוג וניקוד סופי לטורניר