איגוד הכדורעף בישראל
ISRAEL VOLLEYBALL ASSOCIATION
ראשי > ארכיון חדשות > ביטול תקציב השיווק לאיגוד הכדורעף בישראל

ביטול תקציב השיווק לאיגוד הכדורעף בישראל

בהחלטה חד-צדדית ביטלה הנהלת המועצה להסדר ההימורים בספורט את תקציב השיווק לאיגוד הכדורעף. אנו מפרסמים בזאת את פניית איגוד הכדורעף ליו"ר המועצה צחי פישביין.

תאריך: 14/09/2014  |  כתב: אתר איגוד הכדורעף  |  צילום: אי  |  ארכיון חדשות
שתף בווצאפ

‏14 ספטמבר, 2014

מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד

מר צחי פישביין, יו"ר

המועצה להסדר ההימורים בספורט

א.נ.,

הנדון: ביטול תקציב שיווק לאגוד הכדורעף בישראל

נתבקשתי ע"י מרשי, "איגוד הכדורעף בישראל" (להלן: "האיגוד") לפנות אליך בנדון:

1. המועצה להסדר ההימורים בספורט, (להלן "המועצה"), הפועלת מכוח חוק, מקצה מידי שנה כמתחייב מאות מיליונים מתקציבה לקידום הספורט.

2. ההקצבה נעשית הן עפ"י הוראות בחוק והן עפ"י קריטריונים המבוססים בין היתר על מסקנות ועדות ממונות כמו ועדת בורוביץ ועתה ועדת לובצקי והן מכוח החלטות ספציפיות של מליאת המועצה. ככל שמדובר בוועדות ציבוריות התקציב מתקבל על בסיס קריטריונים ברורים של גודל הענף, מספר הספורטאים, הישגיות וכו'. ענף שאינו ממלא אחר התנאים אינו מקבל תקציב. לא ניתן לטעמנו לסמוך על הקצבות אלה ולומר לענפים רבים שמאחר והם מקבלים תמיכה בגין פעילותם, הרי שאינם זכאים לתקציב שיווק ופרסום.

3. מליאת המועצה מעבירה עשרות רבות של מיליונים ללא קריטריונים מובנים, ברורים וידועים כחלק מתקציב שיווק ופרסום. כך למשל הועברו כספים רבים להתאחדות לכדורגל בישראל , לאיגוד הכדורסל בישראל, למנהלות הליגה בכדורסל וגם סכום פעוט ערך יחסית, אך משמעותי ביותר לאגוד הכדורעף בישראל.

4.הקצאת הכספים שלא על בסיס קריטריונים הינה עניין רגיש מטבע הדברים החייב להיעשות בתם לב, ביושר, בהגינות, בשוויון, תוך פרוט הנימוקים העומדים בבסיס ההחלטות והימנעות מאפליה.

5.התמיכה שהתקבלה באיגוד הכדורעף בישראל בשנה החולפת בסך של כ- 550,000 ₪ שמשה להפעלת ליגת העל והינה קריטית ביותר לקיומה של הליגה וכן למיתוג נבחרות ישראל גברים ונשים ותמיכה לפי דרישתכם המפורשת בנבחרת הנשים. אין טענה שאגוד הכדורעף בישראל הפר את ההסכם, כמו גם אין ולא יכולה להיות טענה שהמועצה לא זכתה לפרסום ניכר בעקבות שידורים רבים בטלוויזיה. מדובר כ – 35 שידורים ישירים משחקי גברים ונשים משחקי נבחרת ישראל ומשחקי כדורעף חופים בנוסף על חשיפה באתר האינטרנט, פייסבוק ובפרסומים הרשמיים של האיגוד.

6.גם אם רוצה המועצה להפסיק את מתן תקציב הפרסום/המענק או לגרסתה לא לחדשו ,הדבר חייב להיעשות ביושר, בהגינות, בתם לב, לאחר דיון ותוך מתן התראה מוקדמת של עונת משחקים אחת לפחות. הודעה בפתחה של עונה חדשה לאחר שהקבוצות האיגוד ונבחרות ישראל הסתמכו על התקציב המיועד מחמירה את עוצמת הפגיעה ומחייבת חזרה מההחלטה בהקדם האפשרי.

יודגש בעניין זה שעוד בחודש יוני 2014 הוצג מצג ע"י נציגי המועצה שתקציב השיווק יהיה כמו בעונה הקודמת.

7. ההחלטה על ביטול ההקצבה והתמיכה/תקציב הפרסום נעשתה "במחשכים", ללא הידברות או התדיינות, מבלי שנתנה לאיגוד הכדורעף בישראל זכות שימוע וטיעון והכל בהודעה לקונית שהוצאה במקביל גם לתקשורת. נעלה מכל ספק שמדובר בפגיעה משמעותית בענף הכדורעף. מדובר בענף ספורט מהגדולים בארץ בו פעילים למעלה מ- 4500 ספורטאים מתוכן למעלה מ- 2000 נשים הפועל בשני ענפים אולימפיים, כדור עף וכדור עף חופים.

8.בשים לב לכך שהמועצה ממשיכה להעניק/לתמוך ע"י מתן תקציבי שיווק משמעותיים לגופים רבים אחרים, גם כאלה שאין קשר ביניהם לבין הווינר, לא ברורה הסיבה לביטול. כך למשל, ניתנת ככל הידוע תמיכה למפעלי ספורט, חשובים כשלעצמם, כמו מרתונים, תחרויות שונות, מרוצים וכיו"ב אירועים שאינם קשורים כלל להימורים או לווינר, כפי שניתנת לקבוצות הנוער בכדור רגל שגם לגביהן אין הימורים . בהערת אגב נוסיף שנעשתה פנייה בשנה שעברה להסדיר הימורים גם על ענף הכדור עף כפי שקיים בענפים אחרים ולצערנו נענה האיגוד בשלילה.

9. הביטוי "תועלת שיווקית", שנשמע בהקשר הנדון, הינו מושג שניתן להתווכח עליו, על משמעותו וכו''. בטוחני שלא נעשתה כל בדיקה אמפירית בנדון שמסקנותיה חייבו ביטול כספי השיווק לאגוד הכדורעף. ברקע מכתבי זה ראוי להדגיש כי כיום חשים ראשי ענף הכדורעף כי הם נפלו קורבן להתנהלות לא ראויה הפוגעת בענף.

10.איגוד הכדורעף סבור, בכל הכבוד, שמן הדין והצדק לבטל את החלטה שלא לתקצב אותו ולהורות על המשך תקצוב האיגוד לא פחות מאשר בעונת המשחקים הקודמת, וככל שניתן להגדילו כאשר במהלך השנה הקרובה ישבו הצדדים וידונו בקריטריונים שיחייבו את המועצה בעתיד.

11. מאחר ונודע לי שמליאת המועצה מתכנסת לישיבה ביום 18.9.14 אבקש שבקשה זו, על נימוקיה, תידון במועצה ועכל שניתן אבקש לזמן את נציגי האגוד להופיע בפני המליאה, כאשר מליאת המועצה מתבקשת לקבל החלטה ההולמת פניה זו.

בכבוד רב,

איל יפה, עו"ד

(יועץ משפטי לאיגוד)

העתקים:

ח"כ לימור לבנת. שרת התרבות והספורט.

ח"כ יאיר לפיד, שר האוצר

עו"ד יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה.

ד"ר אורי שפר, ראש המנהל הספורט.

יצחק לארי, מנכ"ל המועצה.

ד"ר אריה לוקר, יו"ר אגוד הכדורעף בישראל.

יניב נוימן, מנכ"ל איגוד הכדורעף בישראל.

הנהלת איגוד הכדורעף בישראל.

תגובות